Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 97/CĐ BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19