Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của BYT về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19