Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19