Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19