Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 600/CĐ-BCĐ về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19