Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19