Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 416/CĐ-Ttg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SAR-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19