Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG ngày 6/4/2020 của BCĐ quốc gia về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid 19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19