Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện số 01/CĐ-BCĐ, ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng,chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong dịp nghỉ LễGiỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 01/5/2023

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19