Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công điện 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19