Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công bố tiêu chuẩn mới nhất đánh giá cấp độ dịch

Theo hướng dẫn mới nhất về đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, các tiêu chí được thể hiện chi tiết hơn. Trong đó, tỷ lệ mắc mới phải kèm theo chỉ số về số ca chuyển nặng và tử vong trên 100.000 dân.

Ngày 27/1, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Trường Sơn, ký văn bản hướng dẫn tạm thời về y tế thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Quyết định mới thay thế quyết định số 4800 ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. 

Theo đó, đánh giá cấp độ dịch vẫn gồm 3 tiêu chí nhưng chi tiết hơn và yêu cầu phải tính được tỷ lệ chuyển nặng, thở oxy và tỷ lệ tử vong của các địa phương trên 100.000 dân. Cụ thể:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian

Tiêu chí này gồm 3 chỉ số: Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần ở cấp xã; Tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình 7 ngày ở cấp xã, Tỷ lệ ca tử vong trong tuần. Các chỉ số này được tính trên địa bàn cấp xã/100.000 dân/tuần.

Bộ Y tế yêu cầu chỉ số tử vong không được vượt quá 6/100.000 dân trên địa bàn cấp xã. Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng, đồng thời là mục tiêu cần phải khống chế bằng được.

“Do đó chỉ số này được sử dụng để đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn cấp xã”, văn bản hướng dẫn của Bộ nêu rõ.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin

Tiêu chí này gồm 2 chỉ số. Thứ nhất là tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin theo khuyến cáo phải đạt trên 75% dân số trên địa bàn cấp xã. Thứ hai là tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cho nhóm nguy cơ cao đạt 90%.

Hai chỉ số này sẽ điều chỉnh cấp độ lây nhiễm trên địa bàn cấp xã.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh

3 chỉ số gồm: Tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc/10.000 dân ở cấp xã, Tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh Covid-19 còn trống; Tỷ lệ giường bệnh điều trị tích cực bao gồm đủ nhân viên y tế phục vụ.

Tỷ lệ giường điều trị cấp tỉnh phải tối thiểu đạt 4/100.000 dân. Nếu chỉ số này không đạt thì mức độ đáp ứng bị giảm một mức.

Cách xác định cấp độ dịch dựa trên mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng.

Mức độ lây nhiễm được tính theo bảng sau. Nếu một trong hai chỉ số không đạt mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức.

Khả năng đáp ứng được xác định theo bảng sau. Nếu chỉ số về giường ICU không đạt tối thiểu thì phải giảm khả năng đáp ứng xuống một mức.

Sau đó, các địa phương xác định mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng để tính cấp độ dịch theo bảng sau. Có bốn cấp: cấp 1 (màu xanh), cấp 2 (màu vàng), cấp 3 (màu cam), cấp 4 (màu đỏ). Địa bàn có tỷ lệ ca bệnh tử vong vượt ngưỡng 6/100.000 dân thì nâng lên một cấp, trừ trường hợp đang ở cấp 4.

Hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch bệnh

Bộ Y tế cho biết, nguyên tắc của việc đánh giá mức độ dịch và đáp ứng đảm bảo việc kiểm soát dịch mang tính chủ động và hiệu quả hơn, hạn chế áp dụng các biện pháp mang tính bao vây trên phạm vi rộng. Đồng thời, kiểm soát nguy cơ sớm nhất, gọn nhất ở quy mô cấp xã, phát hiện sớm bất thường để xử lý đúng, trúng, hiệu quả.

Nguồn:vietnamnet.vn

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19