Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Cấp phát trên 214.000 bộ Test nhanh COVID-19 cho các Tổ liên gia tự quản

Nhằm hỗ trợ các Tổ liên gia, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát hiện vi-rút SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, phục vụ công tác đánh giá đúng diễn biến tình hình dịch, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ Test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho các Tổ liên gia tự quản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Hội chữ thập đỏ tỉnh cấp phát 214.220 bộ Test nhanh Covid-19 (tiếp nhận từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ) cho 10.711 tổ liên gia tự quản trong toàn tỉnh, mỗi Tổ liên gia hỗ trợ 20 bộ Test nhanh kháng nguyên Covid-19.
Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện xây dựng “Tủ thuốc cộng đồng”, hướng dẫn các nội dung chuyên môn về y tế liên quan khi thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; cử cán bộ, giám sát hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện Test nhanh kháng nguyên Covid-19 để bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ liên gia sử dụng Test nhanh kháng nguyên đúng đối tượng, đúng mục đích và thực hiện miễn phí; lập danh sách các thành viên Tổ Liên gia chưa được tập huấn xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tổ chức tập huấn; đồng thời, thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải trong quá trình xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên COVID-19 từ nguồn hỗ trợ theo quy định.
Lê Duyên

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19