Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp trong điều kiện mới

Để bảo vệ thành quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa tỉnh, góp phần ổn định, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện mới.

Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ dừng các phương tiện đưa, đón người lao động từ các tỉnh. Đồng thời, yêu cầu người lao động làm việc tại tỉnh, đến từ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19) và tại các tỉnh, thành phố khác có ca bệnh Covid-19 (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19) nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh sẽ bố trí các khu ký túc xá cho công nhân ở miễn phí, công nhân phải tự lo các đồ dùng các nhân và sinh hoạt hằng ngày. Trường hợp công nhân không nghỉ lại tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm việc không di chuyển ra ngoài tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h00 ngày 27/5/2021.

 Đối với người lao động là người Vĩnh Phúc đi làm việc tại các địa phương như đã nêu ở trên, yêu cầu ở lại địa phương nơi làm việc. Trừ trường hợp bất khả kháng công nhân mới được trở lại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng yêu cầu phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính trong vòng 3 ngày.

Đối với các chuyên gia, người quản lý  người nước ngoài đến Vĩnh Phúc làm việc thì nghỉ lại tại Vĩnh Phúc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh Vĩnh Phúc có chỉ đạo mới. Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, cán bộ quản lý nếu không thể ở lại và hằng ngày đi ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần). Đối với trường hợp hằng ngày không ra, vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 03 ngày trước khi đi vào tỉnh. Các trường hợp trên khi đi vào tỉnh Vĩnh Phúc phải xuất trình phiếu xét nghiệm khi kiểm tra. Nếu các chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động đã có chỗ ở ổn định tại Vĩnh Phúc từ trước thì ổn định ở tại Vĩnh Phúc, không ra ngoài tỉnh (kể cả ngày nghỉ) kể từ 0h00 ngày 27/5/2021 để tránh lây lan dịch bệnh.

Đối với người lái xe và người trên các xe vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu…cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến từ các tỉnh yêu cầu bắt buộc phải có phiếu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc và phải xuất trình phiếu xét nghiệm khi kiểm tra.

Các công dân hiện đang sinh sống tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19) và tại các tỉnh, thành phố khác có ca bệnh Covid-19 (thuộc các quận, huyện, thị xã nơi có ca bệnh Covid-19), hạn chế đi vào và nghỉ lại tại Vĩnh Phúc. Công dân đang sinh sống tại tỉnh Vĩnh Phúc hạn chế đi tới các tỉnh nêu trên. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố này thì khi quay trở về Vĩnh Phúc yêu cầu công dân phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc; đồng thời khi về phải thực hiện việc khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 1338/QĐ-UBND tỉnh TẠI ĐÂY.

Đặng Ngọc (t/h)

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19