Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 18/02/2020 về tình hình triển khai công tác phòng chống và đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn tình Vĩnh Phúc đến ngày 18/02/2020

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19