Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 16/02/2020 của UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác phòng chống và đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến ngày 16/02/2020

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19