Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người từ địa phương khác đến/về Vĩnh Phúc

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành Công văn số 78/CV/BCĐ hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người từ các địa phương khác đến/về tỉnh Vĩnh Phúc và người tiếp xúc gần (F1).

Người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện nghiêm 5K, các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Phúc.

Người đến, về từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa), người tiếp xúc gần (F1): trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khoẻ điện tử hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điếm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-I9): Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà/nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú), tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) 02 lần và ngày thứ nhất, thứ 7.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, chưa được công bố khỏi bệnh COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR) 03 lần vào ngày thứ nhất, thứ 3 và ngày thứ 14.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19