Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Từ ngày 23/10/2021 người dân từ vùng dịch về Vĩnh Phúc phải khai báo y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành công văn số 9649/CV-BCĐ về tăng cường rà soát người về từ vùng dịch có nguy cơ cao để phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn nêu, trong những ngày gần đây, đã có một số người dân về từ vùng dịch không khai báo y tế trung thực với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đồng thời, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự lơ là trong việc kiểm tra, rà soát, theo dõi, giám sát người về từ vùng có nguy cơ cao để xảy ra lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại một số địa phương như tại huyện Sông Lô, thành phố Phúc Yên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung.

Yêu cầu người dân từ vùng có nguy cơ cao thuộc tỉnh Phú Thọ, huyện Mê Linh – Hà Nội,…. đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23/10/2021 phải liên hệ ngay và khai báo y tế trung thực với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trường hợp vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát cán bộ, người lao động đến/về Vĩnh Phúc từ tỉnh Phú Thọ, huyện Mê Linh – Hà Nội… để nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Công an các cấp khẩn trương rà soát triệt để đến từng hộ gia đình, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã để không bỏ sót các trường hợp từ Phú Thọ, Mê Linh – Hà Nội, … đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23/10/2021 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và thực hiện xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19