Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo về 133 ca mắc mới

Tính đến 15h00 ngày 23/11 đến 15h00 ngày 24/11, Vĩnh Phúc ghi nhận 133 ca mắc mới (tăng 63 ca so với ngày trước đó) tại 8 huyện, thành phố, trong đó các ca mắc mới chủ yếu trong khu cách ly.

Các huyện, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Yên Lạc (60), Vĩnh Tường (54), Vĩnh Yên (5), Tam Dương (5), Bình Xuyên (4), Lập Thạch (3), Sông Lô (1), Tam Đảo (1).

Hiện, toàn tỉnh đang khoanh vùng, cách ly xã hội: 5 địa điểm cấp xã (Lũng Hòa, Bồ Sao, thị trấn Thổ Tang của huyện Vĩnh Tường; xã Bạch Lưu của huyện Sông Lô; xã Trung Kiên của huyện Yên Lạc).

Theo phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến 15h00 ngày 24/11, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thuộc cấp độ 2; đối với quy mô cấp huyện, thành phố (6 đơn vị mức độ 1, 1 đơn vị cấp độ 2, 2 đơn vị cấp độ 3); quy mô cấp xã, phường, thị trấn (100 đơn vị cấp 1, 32 đơn vị cấp 2, 1 đơn vị cấp độ 3, 3 đơn vị cấp độ 4).

Nga Hải

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19