Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về hạn chế tập trung đông người tại Trụ sở tiếp công dân, nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19