Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2040-TB/TU ngày 19/02/2020 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19