Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 2033-TB/TU ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Côrôna (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19