Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Thông báo số 19/TB-BCĐ ngày 22/01/2021 của BCĐ tỉnh về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19