Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-CTUBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian vừa qua dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên cả nước và các tỉnh giáp ranh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sau 80 ngày không phát hiện các ca mắc trong cộng đồng, từ ngày 20/10/2021 đến nay đã phát hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, là những người trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch mà không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua; Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:

I. Về nguyên tắc:

Phải tuân thủ nguyên tắc đầu tiên, “bất biến ” đó là phải đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng phải tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phải đáp ứng nguyên tắc “vạn biến” đó là phải ứng phó thần tc, linh hoạt, ng tạo, thích ứng an toàn, hiệu quả với từng trường hợp, từng địa phương, từng cơ quan, từng thời điểm cụ thể để đạt được mục tiêu.

II. Về phương châm thích ứng linh hoạt:

1. Chuyển việc trạng thái từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, giới nghiêm, cấm, dừng hoạt động, sang trạng thái tuân thủ tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát, kiểm tra theo cơ chế xác suất và xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Chuyển từ kiểm soát phân vùng theo địa giới hành chính (lập chốt chặn) sang hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, xác lập cơ chế tự kiểm soát tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình.

3. Thay các chốt kiểm soát hữu hình, các quy định cứng nhắc bằng việc nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ của người dân, doanh nghiệp (xây dựng chốt chặn của ý thức người dân, doanh nghiệp).

III. Nội dung:

1. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) phải triển khai xét nghiệm sàng lọc tầm soát SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ ít nhất 3-5% hàng tuần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tăng tỷ lệ xét nghiệm khi xuất hiện các nguy cơ cao hơn.

2. Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện ngay “tủ thuốc” và “nội quy phòng chống dịch” tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo sẵn sàng cơ số Kit Test nhanh kháng nguyên để kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan mình.

3. Các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tự thành lập tủ thuốc thiết yếu phòng chống dịch COVID-19. Chủ động tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên định kỳ hàng tuần hoặc ngay khi ra/vào tỉnh, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao để tự bảo vệ bản thân, gia đình mình (có y tế xã hướng dẫn, trong chương trình y tế dự phòng)

4. Các địa phương nếu xuất hiện nguy cơ phải thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh để tách người nhiễm COVID-19 (F0) ra khỏi cộng đồng; đồng thời khoanh vùng hẹp, xử lý triệt để, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Nếu xuất hiện F0 trên địa bàn, chậm nhất sau 2h phải đưa ngay vào cơ sở điều trị. Chậm nhất sau 24h phải rà soát toàn bộ khu vực có liên quan, tách các F0 khác (nếu có) ra khỏi cộng đồng; chậm nhất sau 72h (3 ngày) đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới.

5. Thực hiện thí điểm điều trị F0; cách ly F1 tại nhà riêng hoặc các khu vực mà người bị cách ly lựa chọn (nhà riêng, nhà văn hoá, nhà dân thuê…theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế).

6. Ban chỉ đạo các cấp phải ứng phó rất linh hoạt, sáng tạo, kịp thời thông qua việc thích ứng với từng trường hợp cụ thể, từng ổ dịch cụ thể phải có các biện pháp linh hoạt ứng phó kịp thời “vạn biến” để đảm bảo nhanh nhất, kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng, đảm bảo mục tiêu “bất biến” là sự an toàn cho người dân, doanh nghiệp

7. Thực hiện nghiêm 4 tại chỗ: Thẩm quyền tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, gắn trách nhiệm tại chỗ. Chủ tịch ủy ban nhân dân/Trưởng BCĐ cấp huyện được toàn quyền quyết định các vấn đề xử lý cục bộ, nội bộ tại địa phương theo quy định (cho dừng học, cho dừng hoạt động, khoanh vùng, quyết định người đi cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà…) bằng các biện pháp cấp bách, tạm thời phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó phải nhanh chóng khôi phục trạng thái “bình thường mi” trong thời gian sớm nhất.

8. Tuyên truyền mạnh mẽ với tần suất cao, nội dung phong phú những nguy cơ, tác hại của dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Trong trường hợp chưa xác định được nguyên nhân, chưa rõ nguồn gốc được phép áp dụng các biện pháp “ tạm thời, cấp bách” để ngăn chặn các nguy cơ, sau đó phải nhanh chóng đưa địa phương về trạng thái bình thường.

9. Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo phủ kín vắc xin cho 100% người dân trên toàn tỉnh trong năm 2021. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Vùng Xanh” gắn với việc các quyết định triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

10. Giám đốc, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoàn toàn toàn chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy,UBND tỉnh nếu để dịch bệnh bùng phát tại cơ quan, địa phương, đơn vị phụ trách do nguyên nhân chủ quan và không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19