Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19