Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 531/QĐ-BCĐ, ngày 26/2/2022 của Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 tỉnh v/v huy động 110 cán bộ y tế trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/ nơi lưu trú trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (lần 1)

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19