Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh đính chính điểm e Khoản 2 điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch..

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19