Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 1534 tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19