Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 06/09/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của các chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19