Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 bổ sung Điều 1; khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19