Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về việc huy động 20 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Đoàn số 3

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19