Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh việc ban hành “Quy định thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19