Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp huyện

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19