Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19