Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 35/KH-SYT ngày 12/5/2021 của Sở Y tế về triển khai chủ trương xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV2 tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19