Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19