Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19