Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 9569/CV-BCĐ ngày 27/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19