Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 9377/CV-BCĐ ngày 21/10/2021 của Ban chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19