Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 8942/UBND-VX1 ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19