Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 8575/CV-BCĐ ngày 29/9/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải y tế trong quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19