Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 7690/UBND-NC1 của UBND tỉnh về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh