Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 622/SYT-NVYD ngày 31/3/2020 của Sở Y tế về việc khám chữa bệnh trong thời gian các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tạm dừng hoạt động

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19