Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 615/SYT-NVYD ngày 30/3/2020 của Sở Y tế về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19