Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3170-CV/TU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19