Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3170-CV/TU ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp