Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3146/UBND-VX3 ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch , sân gofl nhân dịp 30/4 và 1/5/2020 trên địa bàn tỉnh

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19