Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3056/UBND-VX1 ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19