Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 3012/UBND-CN2 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19