Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2984/UBND-CN1 ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tình hình mới hiện nay về phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19