Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2387/UBND-VX1 ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh.