Đường dây nóng

069 262 1436 / 096 507 1010

Công văn số 2357/UBND-KSTT2 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19